Pilianto, Joko, Xiayu Hu, Hadiatullah Hadiatullah, Tshenolo Tsheko, Asim Munawar, A.S. Abou El-Ela, Wen-Wu Zhou, and Zeng-Rong Zhu. “Consumer Perception of Insect-Based Foods in the Community of Zhejiang University.”. Berkala Penelitian Hayati 28, no. 1 (July 25, 2022): 51-56. Accessed June 13, 2024. https://berkalahayati.org/index.php/jurnal/article/view/637.